Age Knossen
Wijckel (Friesland), 1950
Gepensioneerd. Verschillende functies in het bankwezen vervuld
Woont in Westzaan
Lid van De Zaansche Molen sinds 1988
Actief als penningmeester van de vereniging

Age Knossen is in 1988 in Westzaan komen wonen, recht tegenover molen Het Prinsenhof. Vaak ging hij met zijn gasten kijken in de deze molen en dacht dan: hier zou ik in mijn vrije tijd ook wel willen werken. Daar is het echter nooit van gekomen, maar in 2019 wachtte er een andere taak bij De Zaansche Molen die hem op het lijf is geschreven: het penningmeesterschap. Om deze belangrijke functie te kunnen vervullen moet je accuraat, gestructureerd en integer zijn en dat heeft Age allemaal in huis. Gezien zijn roots doet de bijna honderdjarige Zaansche Molen hem denken aan een organisatie als De Friesche Elf Steden. “Ik hoop dat wij – net als de Friese vereniging – de bijzondere vrijwilligersorganisatie kunnen blijven die we nu zijn. Maar we moeten blijven werken aan verdere professionalisering want de omgeving stelt steeds complexere eisen grote erfgoedorganisaties.

Terug naar onze mensen