Nieuws2022
Kerstwens van de voorzitter

KERST 2022, OP WEG TERUG

Een beetje verbaasd zijn we wel. Het tempo waarin de toeristen terugkomen op onze molens op de Schans is onverwacht. Voor ons betekent het dat we de mouwen moeten opstropen om de mensen weer gastvrij en veilig te ontvangen. Nu, in december, komen er nog steeds relatief veel bezoekers, waardoor we kunnen stellen dat om en nabij driekwart van de bezoekersaantallen van voor de coronatijd zal worden gehaald. Op de algemene ledenvergadering van november liet onze penningmeester zien dat we daardoor dit jaar financieel net rond kunnen komen en dat de begroting voor 2023 weer ruimte biedt aan onze toekomstplannen.

Samenwerken

De leden van De Zaansche Molen hebben te kennen gegeven vertrouwen te hebben in de route die het bestuur uitstippelt naar samenwerking met de andere erfgoedpartijen op de Zaanse Schans. Het komende jaar willen we samen onderzoeken hoe een nauwe, inhoudelijke samenwerking het beste kan worden bereikt en of dit financieel ook haalbaar is. Zo gaan we op weg naar een volwassen en professioneel geleid erfgoedpark dat tot de aantrekkelijkste van ons land behoort.

Veel te doen

Niet alleen deze samenwerkingsopgave maar ook de andere toekomstplannen van onze vereniging betekenen dat er veel werk aan de winkel is. Het bestuur van de vereniging is dan ook blij dat we in de afgelopen weken een nieuwe directeur voor onze organisaties konden benoemen. Vanaf 1 maart 2023 gaat Katelijne Prinsenberg van start als directeur en zij zal, als de leden daar op de voorjaarsvergadering toe besluiten, vanaf juni als directeur/bestuurder van de vereniging en de Windmolen Compagnie actief zijn. Daarmee verwachten we niet alleen een nieuwe, daadkrachtige leiding maar ook meer verbinding tussen de verschillende onderdelen van onze organisatie. Dat is goed voor de leden, medewerkers, vrijwilligers en onze molens.

Tot slot

Het bestuur van De Zaansche Molen wil jullie allemaal bedanken voor het vele werk dat is verzet in 2022 en het vertrouwen in de plannen voor de toekomst.
We wensen jullie fijne feestdagen en een gezond en voorspoedig 2023.

Jan Goedhart
voorzitter