Expositie in het Molenmuseum

Sinds 1720 werd er in molen Het Fortuin wit papier gemaakt. Het behoorde tot het beste papier in de wereld. In 1837 besloot de firma Van Gelder Schouten om de fabricage te mechaniseren. Er werden stoomketels en een papiermachine aangeschaft. En toen ging alles mis. De tentoonstelling laat zien hoe het mis kon gaan en hoe Het Fortuin uiteindelijk in vlammen op ging. Toch werd hier de kiem gelegd voor het succes van het latere papierconcern Van Gelder Zonen.

Kijk en luister naar conservator Henk Heijnen.