Nieuws2021
Vacature senior medewerker Financiën en Administratie

Ben jij geïnteresseerd in monumentale molens en een nieuw Molenmuseum bij een van de grootste regionale erfgoed organisaties en alles wat daar financieel bij komt kijken? Dan ben jij misschien wel onze nieuwe Senior medewerker financiën en administratie/assistent controller (o,8 fte)? Stuur vóór 30 april je motivatiebrief en je cv naar [email protected].

 

Profiel Senior medewerker financiën en administratie/assistent controller (0,8 fte)

Inleiding
Vereniging De Zaansche Molen heeft als doelstelling het behoud en beheer van de in werking zijnde Zaanse industriemolens en het vergroten van de kennis van en de liefde voor deze molens. De vereniging heeft 13 industriemolens in eigendom, waarvan 11 molens de status van (Rijks)monument hebben. Daarnaast heeft de vereniging een rijke collectie aan objecten die de periode vanaf de uitvinding van de houtzaagmolen in 1594 tot en met de tweede industriële revolutie representeren. Dat is de periode waarin de Zaanstreek het eerste industriegebied van de Wereld werd en waar honderden molens tegelijk draaiden. Een deel van deze collectie wordt geëxposeerd in het in 2020 geopende nieuwe Molenmuseum. De Vereniging telt zo’n 3.800 leden en ongeveer 300 vrijwilligers zetten zich met ondersteuning van een klein bureau in om de doelstellingen van de vereniging te realiseren.

Taken en verantwoordelijkheden van de Senior medewerker financiën en administratie/assistent controller (o,8 fte)

De Senior medewerker financiën en administratie Zaansche Molen is verantwoordelijk voor het voeren van de financiële administratie van zowel vereniging De Zaansche Molen (DZM) alsmede van de Stichting Wind Molen Compagnie (WMC), die een goot aantal molens exploiteert. Daarnaast is de senior medewerker financiën en administratie verantwoordelijk voor het maken van diverse (financiële) rapportages. Tevens signaleert hij/zij mogelijke knelpunten in de administratieve organisatie en interne controle en doet voorstellen ter verbetering.

Belangrijkste taken:

Uitvoeren administratieve taken gerelateerd aan de boekhouding in Exact:

• Behandelen/verwerken van de facturen en banktransacties, opgesplitst in de administratie naar vereniging De Zaansche Molen en Stichting Wind Molen Compagnie die met het Exact boekhoudprogramma wordt gevoerd.
• Opstellen en versturen van nota’s voor: verhuur van molens ( DZM); advertenties in het kwartaal magazine De Windbrief; verkoop van producten.
• Boeken maand- of weekoverzichten entree en winkelverkopen van molens en museum.
• Onderhouden contacten betreffende beheer salarisadministratie (bij derden ondergebracht) en het doorgeven van wijzigingen aan onze pensioenadviseur, in verband met de pensioenregeling ondergebracht bij Centraal Beheer.
• Verwerken van gewerkte uren door en uitbetaling vergoeding aan (indien van toepassing) aan toegangskaart verkoopassistenten in de molens en het museum.
• Wekelijks klaarzetten van betalingen van vooraf door het bestuur en de Algemeen manager geparafeerde nota’s.
• Bewaken betaaltermijnen van uitstaande vorderingen.
• Beheer en verdeling van de binnenkomende post via de mailaccount (dit geldt ook voor de fysieke post).

Invulling geven aan de planning en control cyclus van zowel DZM als WMC in samenwerking met algemeen manager en penningmeester

• Het maken van de proef- en saldibalans.
• Zorgdragen voor het opstellen van (concept) halfjaarcijfers (balans, resultatenrekening en de toelichting daarop).
• Zorgdragen voor het opstellen van de resultatenprognoses voor het nieuwe boekjaar.
• Het maken van liquiditeitsprognoses en meerjarenramingen
• Het zorgdragen voor de financiële onderbouwing van aanvragen voor “Goede Doelen Fondsen” en andere subsidiegevers.

Verbetering van de administratieve organisatie en interne controle i.s.m. algemeen manager en penningmeester

• Thans geeft de accountant een zogenaamde Samenstellingsverklaring af bij de jaarrekeningen van DZM en WMC. Zowel bestuur als de algemene ledenvergadering hebben de ambitie uitgesproken op termijn naar een zogenaamde Beoordelingsverklaring te streven. Om dit te realiseren zullen een aantal punten in de administratieve organisatie en interne controle verbetering behoeven. Het prioriteren van de verbeterpunten en het formuleren van een (concept) oplossing.

Aansturing en overleg

• Algemeen manager

Belangrijkste contacten:

• Algemeen manager; penningmeester; accountant; hoofdmolenaars en hoofdconservator.

Werk –en denkniveau

• HBO Accountancy of Finance; enige jaren ervaring vereist in vergelijkbare functie met Exact boekhoudprogramma.

Aanstelling en salariëring

• De aanstelling zal plaatsvinden op basis van een tijdelijk contract met uitzicht op een vast contract bij goed functioneren. De salariëring is afhankelijk van opleiding en ervaring. Indicatief 2.500,- tot 3.500,- bruto per maand op basis van een 40-urige werkweek.

Gevraagde competenties:

• Analytisch; plannen en organiseren; accuratesse; oordeelsvorming; uitdrukkingsvaardigheid; teamplayer; omgevingsbewustzijn; initiatiefrijk; flexibiliteit.

Nadere informatie:

[email protected] of telefonisch 075-6216260