Nieuws2021
Vacature voorzitter Windmolencompagnie (WMC)

Profiel Voorzitter Windmolencompagnie (WMC)

Stichting Windmolencompagnie (WMC) is opgericht in 1981 om uitvoering te geven aan de exploitatie van de Zaanse industriemolens en het Molenmuseum en is gelieerd aan vereniging De Zaansche Molen (DZM). De inkomsten die de WMC genereert, worden voor 90% afgedragen aan DZM. Voor de exploitatie van molens en museum heeft de WMC 13 (parttime) medewerkers in vaste dienst, waarvan er 6 hoofdmolenaar en 3 dagcoördinator museum zijn. Daarnaast zijn er veel vrijwilligers actief in de molens en het museum, als vrijwillig molenaar, kassamedewerker of rondleider. De afgelopen 6 jaar heeft de stichting een grote groei gekend en, om alles in goede banen te leiden, een flinke professionaliseringsslag gemaakt. Er is een Algemeen Manager werkzaam ten behoeve van zowel vereniging De Zaansche Molen als de Stichting Windmolencompagnie.

In verband met het vertrek van de huidige voorzitter is de WMC op zoek naar:

Een voorzitter M/V

Er wordt gezocht naar iemand met interesse in en liefde voor het Zaanse Erfgoed, die voldoende tijd heeft om invulling te geven aan het voorzitterschap van de stichting. Een verbindende persoonlijkheid die op een proactieve en positieve manier bijdraagt aan de doelstellingen van de stichting.
De Algemeen Manager is het eerste aanspreekpunt voor personeel en vrijwilligers en deze rapporteert aan de voorzitter van de WMC. De voorzitter maakt deel uit van DZM als bestuurslid met de portefeuille WMC. Bestuur DZM en WMC vergaderen 1 keer per maand. De voorzitter heeft nauw overleggen met de Algemeen Manager bij de uitvoering van het beleid van de stichting. Vanwege de Covid-19 pandemie en de zwaarte van deze bestuurlijk functie wordt “het hebben van veel vrije tijd” gezien als een pre.

Nadere informatie betreffende de functie kan ingewonnen worden bij Jeannette Schoone,
[email protected] of Dennis Dirkzwager, [email protected]

Taken voorzitter
– Geeft op professionele wijze leiding aan de vergaderingen van het stichtingsbestuur
– Vertegenwoordigt de stichting naar externe partijen en stakeholders
– Draagt verantwoordelijkheid voor:
o het exploitatiebeleid voor de molens
o het personeels- en vrijwilligersbeleid
o het beleid t.a.v. productontwikkeling
o het beleid t.a.v. toegangsprijzen en prijzen van verkoopartikelen
o het uitvoeren van het beleid ten aanzien van PR en Marketing (in samenwerking met DZM)
– Ontwikkelt nieuwe initiatieven op het gebied van exploitatie
– Bouwt, dan wel onderhoudt, een relevant netwerk t.b.v. de stichting bij het behalen van de doelstelling(en)
– Draagt zorg voor een heldere en transparante communicatie binnen en buiten de stichting
– Werkt nauw samen met de Algemeen Manager en de voorzitter van vereniging De Zaansche Molen

Competenties
– Leiderschap
– Communicatief sterk
– Persoonlijk sensitief, sociaal verbindend leiderschap en empathisch vermogen
– Consensusgericht en stevig in de schoenen staand
– Bereid tot het sluiten van compromissen
– Helicopterview
– Loyaal gezag
– Integriteit, ten aanzien van vertrouwelijke informatie van de medewerkers

Eigenschappen
– Passie voor het behoud en beheer van het materieel en immaterieel erfgoed. Met name de 13 industriemolens en het molenmuseum die in het bezit zijn van Vereniging de Zaansche Molen
– Bestuurlijke ervaring, bij voorkeur in het besturen van een exploitatie of een marketing organisatie
– Algemene kennis van de geschiedenis van de Zaanse industriemolens
– Visie op de exploitatie van de molens
– Kennis van bedrijfsvoering
– Visie op en kennis over het ‘vermarkten’ van producten
– Financiële kennis t.b.v. de exploitatie en marketing
– Ervaring met HRM zaken (betaald, onbetaald)

Wat bieden wij
– Onderdeel zijn van de Wereld van Windmolens met wereldberoemde molens, molenaars en producten.
– Betrokken en gedreven medebestuursleden
– Bevlogen medewerkers en vrijwilligers van verschillende leeftijden met diverse meningen en inzichten
– Een gestructureerde organisatie met een grote mate van bekendheid en aanzien in de Zaanstreek en de erfgoedwereld daarbuiten.
– Buiten corona een kerngezonde exploitatie