André Drost
Amsterdam 1950
Inspecteur van onderwijs (gepensioneerd)
Woont in Zaandijk
Lid van De Zaansche Molen sinds 2009
Actief als voorzitter van vereniging

“Mijn motivatie om mij als vrijwilliger in te zetten voor vereniging De Zaansche Molen is dat ik trots ben op de Zaanstreek en het daar aanwezige cultureel erfgoed. Sinds 1971 woon ik in deze streek en na al die jaren voel ik mij een echte Zaankanter. De industriemolens zijn de iconen van de Zaanstreek en dat schept een band en geeft een gevoel van trots. De enorme betrokkenheid van meer dan 3.500 leden van de vereniging bij onze molens raakt mij vaak. Met name toen honderden leden aanwezig waren op de jaarvergadering in 2018 toen bijna unaniem voor de aankoop van het toekomstige museumpand Kalverliefde werd gestemd. Ik hoop dat in de toekomst nog veel meer Zaankanters zullen beseffen dat het behoud van onze molens niet vanzelf gaat en dat we ons daarvoor met veel energie moeten inzetten. Dat besef zou nog breder gedragen kunnen worden en moeten leiden tot veel meer leden.”