ANBI, SCHENKINGEN EN LEGATEN

De Zaansche Molen is een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat het fiscaal aantrekkelijk kan zijn om de vereniging eenmalig of periodiek via een schenking te steunen. Er gelden wel enkele regels. Er mag geen tegenprestatie tegenover de gift staan. Zo kan de contributie voor de vereniging niet worden afgetrokken. En met bankafschriften of kwitanties moet bij de belastingdienst kunnen worden aangetoond dat er daadwerkelijk een gift of giften zijn gedaan. Meer informatie over de voorwaarden voor schenken aan een (culturele) ANBI is te vinden op deze website.

Er zijn verschillende manieren om de vereniging te steunen via een schenking of nalatenschap:
– Een (eenmalige) gift/donatie
– Periodiek schenken
– Nalaten
– Fonds op Naam
Hieronder volgt meer informatie over deze vormen.

(Eenmalige) gift/donatie
U kunt een eenmalige donatie doen ten behoeve van de Wereld van Windmolens, bijvoorbeeld om het onderhoud of de collectie van het museum te steunen.
Uw donatie kan worden overgemaakt op IBAN: NL66 INGB 0000563469 t.n.v. De Zaansche Molen en o.v.v. gift of donatie.

Periodiek schenken
Wilt u de Wereld van Windmolens gedurende langere tijd steunen? Dit is eenvoudig te regelen en de Belastingdienst helpt hierbij. Als u namelijk vijf jaar of langer een vast bedrag schenkt en deze schenking in een overeenkomst vastlegt, kunt u het bedrag elk jaar voor 125% van de inkomstenbelasting aftrekken.

Voor jaarlijkse schenkingen boven de € 1.000,- per jaar raden wij aan deze via een notariële akte te regelen. De Zaansche Molen neemt de kosten voor haar rekening. Bovendien krijgt u dan gratis de Windbrief toegestuurd. Voor meer informatie vragen wij u contact met ons op te nemen via [email protected].

Bij jaarlijkse schenkingen van € 5.000 of meer heeft u een aantal keuzemogelijkheden, waaraan u uw gift besteed wilt zien:
– Een met naam te noemen molen (zie voor de molens elders op deze site)
– De collectie van het museum
– Het algemene onderhouds- en restauratiefonds
Bij het regelen van uw periodieke schenking kunt u dit aangeven in de overeenkomst (zie hieronder).

Wilt u meteen uw periodieke schenking regelen, vul dan de Overeenkomst Periodieke Schenkingen in (downloaden als pdf) en stuur deze per post naar ons toe: vereniging De Zaansche Molen, Kalverringdijk 30, 1509 BT Zaandam. Eerst meer weten? Neem dan contact met ons op via 075-6215148 of [email protected].

Nalaten
Nalaten is een bijzondere vorm van steun. Door een gift voor de Zaanse molens en het museum, de Wereld van Windmolens, in uw testament op te nemen beschermt u het industrieel erfgoed in de Zaanstreek voor later. Toekomstige generaties kunnen dan ook genieten van dit erfgoed en de erbij horende geschiedenis van de Zaanstreek.

Testament
Nalaten aan een goed doel kan alleen via een testament. Een codicil (eigen handgeschreven verklaring) is niet voldoende. Door uw wensen vast te leggen in een testament, houdt u zelf in de hand hoe uw erfenis verdeeld wordt. U kunt vereniging De Zaansche Molen bijvoorbeeld een geldbedrag nalaten of een percentage van uw bezit toewijzen (bijvoorbeeld: woning, antiek, kunst(collectie)). De notaris kan u daarbij adviseren, en stelt ook het uiteindelijke testament op. Uiteraard bent u altijd vrij om uw testament in de toekomst aan te passen, zonder dat u ons enige toelichting hoeft te geven.

Keuzemogelijkheden
Bij nalaten aan vereniging De Zaansche Molen kunt u, indien u dat wenst, gebruik maken van een aantal keuzemogelijkheden waaraan u specifiek wilt nalaten:
– Een met naam te noemen molen (zie voor de molens elders op deze site)
– De collectie van het museum
– Het algemene onderhouds- en restauratiefonds
Als u ons opneemt in uw testament kunt u daarbij aangeven waaraan u uw geld besteed wenst te zien.

Manieren van nalaten
Er bestaan twee manieren om na te laten aan een goed doel:
a. Het goede doel is erfgenaam
b. Het goede doel krijgt een legaat
Wilt u meer weten over nalaten? Neem dan contact met ons op via 075-6215148 of [email protected].

Wij horen het graag als u De Zaansche Molen in uw testament heeft opgenomen. Wij houden u dan op de hoogte van de activiteiten en ontwikkelingen van de vereniging.

Fonds op Naam
Een Fonds op Naam is een fonds dat u zelf opricht en dat een door u zelf gekozen naam draagt. Een eigen Fonds op Naam binnen vereniging De Zaansche Molen biedt u een bijzondere en persoonlijke manier van schenken. Als u iets heeft met de Zaanse Molens of bijvoorbeeld de collectie van het museum en u heeft de financiële slagkracht, dan is een Fonds op Naam wellicht iets voor u. Een fonds op naam stelt u in staat om direct te zien wat uw geld tot stand brengt.

U kunt als particulier, stichting of bedrijf een eigen Fonds op Naam onderbrengen bij ons. Dit kan bij leven of via een beschikking in uw testament of een combinatie van die twee.

Minimum inleg
Een Fonds op Naam is mogelijk vanaf 50.000 euro. U bepaalt zelf de naam van het fonds. Dat kan bijvoorbeeld uw familienaam zijn, de naam van een dierbare, de naam van uw bedrijf of anderszins. Wij beheren en besteden het geld zoals dat met u afgesproken is. U bepaalt zelf waaraan uw geld wordt besteed en hoeveel geld het fonds daaraan uitgeeft. U kiest namelijk de termijn waarbinnen de totale som van het fonds mag worden besteed: per direct, binnen één tot twee jaar of vijf tot tien jaar.
Het is wel verstandig om dit in overleg met ons te doen zodat het doel van uw fonds past bij het doel van vereniging De Zaansche Molen.

Eenmalig of periodiek
U kunt in uw Fonds op Naam eenmalig een bedrag (minimaal € 50.000) storten. Maar u kunt ook besluiten tot een periodieke gift. Voor de eerste inleg geldt het genoemde minimumbedrag, maar voor de er na volgende periodieke giften kan met een lager bedrag worden volstaan. Dat bepaalt u helemaal zelf. Ook is het mogelijk om eerst het ingelegde bedrag geheel op te maken, het fonds vervolgens op te heffen en dan opnieuw een Fonds op Naam bij ons onder te brengen.

Overeenkomst
Samen met ons stelt u de overeenkomst op tot oprichting van uw Fonds op Naam. Kiest u voor een Fonds op Naam via een testament, dan stelt een notaris deze op. U kunt zelf beslissen hoe lang uw fonds op naam blijft bestaan.

Kosten en administratie
Als ontvangende organisatie nemen wij de oprichtingskosten van het fonds voor onze rekening, alsmede de organisatorische en administratieve werkzaamheden. U als donateur ontvangt op regelmatige basis informatie over hetgeen er met uw geld is bereikt. Ook ontvangt u van ons de Windbrief met informatie over vereniging De Zaansche Molen.

Bij leven gegeven aan een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) gelden de fiscale regels van een eenmalige of periodieke gift. Indien testamentair gegeven, dan hoeft de ANBI geen belasting te betalen. U als donateur geniet een belastingvoordeel met uw gift.

Meer weten?
Wilt u meer weten over hoe u uw Fonds op Naam kunt vormgeven? Wilt u het liefst persoonlijk overleggen? Neem dan contact met ons op via [email protected].