ALV

Geachte leden,

Hierbij treft u de vergaderstukken aan voor wat betreft de algemene ledenvergadering die wordt gehouden op 21 juni 2021 van 19.30 – 21.00 uur. Deze zal zowel online als fysiek plaatsvinden. De ledenvergadering bevat een aantal onderwerpen waar uw instemming voor nodig is. Alle benodigde informatie is in de onderstaande stukken terug te vinden. Mocht u naar aanleiding van de vergaderstukken vragen hebben dan kunt u die uiterlijk tot 18 juni a.s. indienen per post of e-mail. De ontvangen vragen worden zo spoedig mogelijk beantwoord en hier gepubliceerd.

Aanmelden voor deze vergadering is verplicht en vindt plaats op volgorde van binnenkomst van de aanmeldingen. Dit kan via [email protected] of 075-621 51 48. Als u zich niet heeft aangemeld, dan kunt u de vergadering helaas niet fysiek bijwonen.
Vanwege deze beperkingen wordt de vergadering ook rechtstreeks uitgezonden. Daarvoor maken wij gebruik maken van het online vergaderprogramma ZOOM.

Hoe werkt het deelnemen aan de ALV via ZOOM

Ten aanzien van de agendapunten 3,4,5, 6, 7 en 9 vragen wij u om uiterlijk 20 juni 2021, 12.00 uur uw stem uit te brengen. Daarvoor maken we gebruik van een online stemformulier. Om bij het stemformulier te komen gaat u (vanaf 7 juni 2021, 9.00 uur) naar de pagina www.effectmeting.nl/zaanschemolen. Daar kunt u eenvoudig inloggen met uw persoonlijke code uit de uitnodigingsbrief die u heeft ontvangen. Uw stem wordt volledig anoniem verwerkt en het bestuur ontvangt alleen de uitkomsten. Wij kunnen u ook geen nieuw persoonlijke code verstrekken.

Jaarverslag DZM 2020

ALV agendapunt 4 Herziene begroting 2021 ( mei 2021)

ALV agendapunt 4 DZM Verslag van het bestuur bij de jaarrekening De Zaansche Molen 2020

 

Vragen van leden voor ALV