ALV

ALGEMENE LEDENVERGADERING
De vereniging De Zaansche Molen kent een algemene ledenvergadering. De algemene ledenvergadering is het hoogste orgaan van De Zaansche Molen. Zowel de directeur-bestuurder als de Raad van Toezicht leggen in die vergadering verantwoording af aan de leden.

Hieronder staan relevante stukken met betrekking tot de algemene ledenvergadering van maandag 11 december 2023.

Uitnodiging en agenda ALV 11 december 2023

Concept verslag ALV 5 juni 2023

W&V rekening jan-mei 2023 DZM

Voortgang plan van aanpak “Op naar een professionele organisatie”

Jaarplan 2024

Begroting 2024

Notitie contributieverhoging

De vragen die gesteld zijn naar aanleiding van de vergaderstukken zijn hier te lezen.

Tijdens de vergadering waren er 85 leden aanwezig. U vindt hieronder het concept verslag en de presentatie zoals die gehouden is:

Concept verslag ALV DZM11 december 2023

Presentatie ALV DZM 11 december 2023