ALV

Geachte leden,

Hierbij treft u de vergaderstukken aan voor wat betreft de algemene ledenvergadering die wordt gehouden op 5 november a.s. van 19.30 – 21.00 uur. De vergadering vindt via de digitale weg plaats. In de bijlage treft u hierover meer informatie. U kunt zich aanmelden voor de vergadering door uiterlijk 4 november een mail te sturen aan [email protected].
Mocht u naar aanleiding van de vergaderstukken nog vragen hebben dan kunt u die uiterlijk tot 2 november 19.30 uur stellen.
Verder vragen wij u ten aanzien van de in de uitnodigingsbrief / agenda genoemde agendapunten uiterlijk 4 november 23.59 uur uw stem uit te brengen middels het stemformulier dat bij de uitnodigingsbrief is gevoegd.
In de bijlage treft u het verslag aan van de digitale vergadering van 25 juni jl. U kunt de vergadering ook nog integraal bekijken via de link: https://vimeo.com/433596386 Wachtwoord is: ZaanscheMolenALV2020

Uitnodiging online ALV / agenda

Verslag ALV 25-06-2020

Huidige statuten

Resultaat stemmingen op 25 juni 2020

Voorgestelde wijzigingen statuten

Instructie deelname online ALV

Jaarverslag 2019

Begroting 2021 met toelichting