ALV

Hieronder staan relevante stukken met betrekking tot de algemene ledenvergadering van maandag 28 november 2022.

Conceptverslag ALV 20 juni 2022

Toelichting bij de begroting

Toelichting agendapunten 8, 9 en 10

Uitnodiging ALV leden 11-2022

Brief samenwerking erfgoedpartijen

Overige stukken:

Jaarverslag 2021

Rooster van aftreden

Zijn er vragen? Mail ons!

Bestuur De Zaansche Molen 2022 ALV juni 2022 ALV juni 2022