ALV

ALGEMENE LEDENVERGADERING
De vereniging De Zaansche Molen kent een algemene ledenvergadering. De algemene ledenvergadering is het hoogste orgaan van De Zaansche Molen. Zowel de directeur-bestuurder als de Raad van Toezicht leggen in die vergadering verantwoording af aan de leden.

Hieronder staan relevante stukken met betrekking tot de algemene ledenvergaderingen van maandag 15 mei en maandag 5 juni 2023.

Door de besturen van de vereniging De Zaansche Molen en de stichting de Wind Molen Compagnie, is het voorgenomen besluit genomen op de gewijzigde statuten van:
Concept Statuten de vereniging De Zaansche Molen: ter besluit aan de algemene ledenvergadering
Concept Statuten de stichting de Wind Molen Compagnie: ter kennisgeving aan de algemene ledenvergadering

Vragen over de concept statuten dienen voor 9 mei aanstaande ingediend te zijn via [email protected] of per post. De ontvangen vragen worden zo spoedig mogelijk beantwoord en op de website gepubliceerd en zullen in de algemene ledenvergadering van 15 mei en 5 juni 2023 worden behandeld.

Concept verslag ALV 15 mei 2023

Uitnodiging en agenda 5 juni 2023

Jaarverslag 2022

Jaarrekening 2022

Jaarcijfers 2022

Curriculum Vitae K. Prinsenberg

Curriculum Vitae Cees Bruinenberg

Profiel Directeur-bestuurder

Profielschets Lid Raad van Toezicht Financieel en Erfgoed: ter goedkeuring van de algemene ledenvergadering

Vragen van leden en antwoorden door bestuur

NADER naar aanleiding van ALV 5 juni 2023:

– de presentatie door de beoogd bestuurder die in de vergadering is gegeven aan de leden, is hier na te lezen.

– in de concept notulen van de ALV is de besluitvorming voor de statutenwijziging opgenomen. Deze is bij de passering van de acte bij de notaris ingediend. Deze is hier te lezen.

 

Overige stukken:

Rooster van aftreden

Zijn er vragen? Mail ons!

 

Directeur-bestuurder Katelijne Prinsenberg