ALV

ALGEMENE LEDENVERGADERING
Vereniging De Zaansche Molen kent een algemene ledenvergadering. De algemene ledenvergadering is het hoogste orgaan van De Zaansche Molen. Zowel de directeur-bestuurder als de Raad van Toezicht leggen in die vergadering verantwoording af aan de leden.

Hieronder staan de stukken met betrekking tot de algemene ledenvergadering van maandag 10 juni 2024. Alle leden van De Zaansche Molen worden van harte uitgenodigd.

Uitnodiging en agenda ALV DZM van 10 juni 2024

Bijlage 1 – Concept notulen ALV 11 december 2023

Bijlage 2 – Voortgang PvA Q1-2024

Bijlage 3 – Jaarverslag 2023

Bijlage 4 – Jaarrekening 2023