ALV

Hieronder staan alle relevante stukken met betrekking tot de algemene ledenvergadering, waaronder het verslag van de gehele vergadering:

Presentatie ALV 22-11-21 totaal

Presentatie toekomststrategie 22-11-21

Agendapunt 6 begroting 2022 met toelichting

Zijn er nog vragen? Mail ons!