Vacatures

Profiel Secretaris Windmolencompagnie (WMC)

Stichting Windmolencompagnie (WMC) is opgericht in 1981 om uitvoering te geven aan de exploitatie van de Zaanse industriemolens en het Molenmuseum en is gelieerd aan Vereniging de Zaansche Molen (DZM). De inkomsten die de WMC genereert, worden voor 90% afgedragen aan DZM. Voor het operationeel houden van molens en museum heeft de WMC 14 (deels parttime) medewerkers in vaste dienst, waarvan er 6 hoofdmolenaar en 4 dagcoördinator museum zijn. Verder een parttime financieel medewerker en een bureaumedewerker. Daarnaast zijn er veel vrijwilligers actief in de molens en het museum, als vrijwillig molenaar, kassamedewerker of rondleider. De afgelopen 6 jaar heeft de stichting een grote groei gekend en, om alles in goede banen te leiden, een flinke professionaliseringsslag gemaakt. De Coronapandemie heeft in 2020 de toeristenstroom naar molens en museum geheel doen opdrogen. In 2021 valt een licht herstel te zien. De komende jaren vormen voor de organisatie een grote uitdaging.

In verband met het vertrek van de huidige secretaris is de WMC per 1 januari 2022 op zoek naar:

Een secretaris M/V (onbezoldigd)

Er wordt gezocht naar iemand met interesse in en liefde voor het Zaanse Erfgoed, die voldoende tijd heeft om invulling te geven aan het secretariaat van de stichting. Iemand, die goed kan schrijven en het ook leuk vindt om te schrijven. De secretaris is nl. de penvoerder van de stichting. Een persoon die op een proactieve en positieve manier bijdraagt aan de doelstellingen van de stichting. Behalve het schrijfwerk wordt ook een inbreng van de secretaris verwacht t.a.v. het beleid van de stichting en de uitvoering daarvan.

De WMC vergadert in de regel 1 x per maand. De voorzitter en penningmeester van de stichting maken ook deel uit van het bestuur van Vereniging de Zaansche Molen, zodat de lijntjes kort zijn.
Het bestuur bestaat uit 5 personen. Op dit moment is er, naast de vacature van secretaris, nóg een vacature van algemeen bestuurslid.

Vanwege de Coronapandemie en het vele werk dat nog moet worden verricht, wordt “het hebben van vrije tijd” gezien als een pre.
De organisatie heeft nog een vacature voor een algemeen manager/office manager. Bij invulling daarvan komen bepaalde taken bij de manager te liggen en niet meer bij het bestuur.

Nadere informatie betreffende de functie kan ingewonnen worden bij Jeannette Schoone,
[email protected] of Lex van Zaane, [email protected].

Taken secretaris
– Penvoerder van de stichting (o.a. notuleren, correspondentie, voorstellen aan bestuur DZM)
– Zorgdragen voor een heldere en transparante communicatie binnen en buiten de stichting
o opstellen Nieuwsbrieven aan de medewerkers van WMC en DZM
o opstellen Nieuwsbrieven aan de vrijwilligers van WMC en DZM
o correspondentie naar externe partijen
– Organiseren, i.s.m. de voorzitter, van medewerkersbijeenkomsten t.b.v. informatie delen over o.a. ontwikkelingen binnen de organisatie, voorbereiding openstellingsseizoen en de bijbehorende verslaglegging
– Meedenken over nieuwe initiatieven op het gebied van exploitatie en producten
– Medeverantwoordelijkheid dragen voor:
o het exploitatiebeleid voor de molens
o het beleid t.a.v. productontwikkeling
o het beleid t.a.v. tickets en toegangsprijzen en prijzen van verkoopartikelen

Competenties
– Kennis van de Nederlandse taal in woord en geschrift
– Secuur bij het opstellen van documenten
– Communicatief sterk
– Proactieve en positieve instelling
– Sociaal en empatisch
– Integriteit ten aanzien van o.a. vertrouwelijke informatie van de medewerkers
– Goed zelfstandig kunnen werken, maar ook in staat samen te werken

Eigenschappen
– Passie voor het behoud en beheer van het materieel en immaterieel erfgoed. Met name de 13 industriemolens en het molenmuseum die in het bezit zijn van Vereniging de Zaansche Molen
– Bestuurlijke ervaring, bij voorkeur in het voeren van een secretariaat
– Algemene kennis van de geschiedenis van de Zaanse industriemolens
– Basale financiële kennis t.b.v. de exploitatie en marketing

Wat bieden wij
– Onderdeel zijn van de Wereld van Windmolens met wereldberoemde molens, molenaars en producten.
– Betrokken en gedreven medebestuursleden
– Bevlogen medewerkers en vrijwilligers van verschillende leeftijden met diverse meningen en inzichten
– Een gestructureerde organisatie met een grote mate van bekendheid en aanzien in de Zaanstreek en de erfgoedwereld daarbuiten.
– Buiten corona een kerngezonde exploitatie