BDU mediapartner van De Zaansche Molen

BDU mediapartner van De Zaansche Molen

Als onderdeel van een grote publiekscampagne voor de Wereld van Windmolens publiceren de nieuwsbladen De Zaankanter en de Krommenieër het komend jaar tal van artikelen over dit grote erfgoedproject van De Zaansche Molen. Donderdag 29 maart ondertekenden verenigingsvoorzitter André Drost en uitgever Charna Verheugen in het Molenmuseum een contract waarmee BDU de mediapartner van De Zaansche Molen wordt.

BDUmedia is een groeiende speler in de mediabranche. Met nieuwssites en kranten bereikt de uitgever miljoenen mensen door heel Nederlanders. BDUmedia profileert zich echter met een fijnmazig medianetwerk vooral als brenger van lokaal nieuws. Zowel de uitgever als de vereniging verwachten van de overeenkomst wederzijds veel profijt te ondervinden.

Meer informatie over BDU: https://bdumedia.nl/

@wereldvanwindmolens