2023Nieuws
De Zaansche Molen sluit zich aan bij partnernetwerk Marketing Zaanstreek

Vereniging De Zaansche Molen sluit zich aan bij partnernetwerk Marketing Zaanstreek

Hieronder volgt het persbericht dat door Marketing Zaanstreek is opgesteld:

Vereniging De Zaansche Molen, een organisatie gewijd aan het beheer en behoud van industrieel molenerfgoed in de Zaanstreek, heeft zich aangesloten bij het partnernetwerk van Marketing Zaanstreek. De samenwerking is gericht op het verder versterken van de reputatie en het imago van de Zaanstreek als een aantrekkelijke plek om te werken, te wonen en te recreëren.

Marketing Zaanstreek heeft als missie de Zaanstreek te profileren als een prettig leefgebied en werkt continu aan het bevorderen van de regio in samenwerking met partners die elk op hun eigen manier bijdragen aan de identiteit van de streek. Anneke Wijdogen-Vis, directeur van Marketing Zaanstreek, verwelkomt de toetreding van De Zaansche Molen als partner en zegt: “Het is geweldig dat vereniging De Zaansche Molen zich opnieuw heeft aangesloten als partner van Marketing Zaanstreek. De vereniging speelt een cruciale rol bij het beheer en behoud van iconische monumenten: De molens zijn onlosmakelijk verbonden met de Zaanstreek
en vormt daarmee een natuurlijke partner om de samenwerking mee te verdiepen.
Het is een positieve ontwikkeling dat we gezamenlijke belangen en proposities verkennen, waarin Marketing Zaanstreek graag bijdraagt op promotioneel en communicatief gebied.”

Katelijne Prinsenberg – directeur-bestuurder De Zaansche Molen over de samenwerking: “De Zaansche Molen heeft de samenwerking met de andere erfgoedpartijen op de Zaanse Schans de afgelopen periode geïntensiveerd. Dit zijn het Zaans Museum, het Museum Zaanse Tijd en de Stichting Zaanse Schans. Vooruitlopend op een gezamenlijk partnerschap met de vier erfgoedpartijen met Marketing Zaanstreek, is De Zaansche Molen weer aangetreden als partner. Hoe en in welke vorm we het gezamenlijk partnerschap vorm willen gaan geven, zal het komende jaar verder uitgewerkt worden met Marketing Zaanstreek.”

Het partnernetwerk van Marketing Zaanstreek brengt diverse organisaties samen die een sterke verbondenheid met de Zaanstreek delen en gezamenlijk streven naar de versterking van de regio.