2023Nieuws
Winters weer
Kerstgroet 2023

KERST 2023, DE WEG VOORUIT

Onze molens zijn geliefd. Vanaf het zonnige Paasweekend werd de Schans overspoeld met bezoekers van heinde en verre. Prachtig natuurlijk, maar ook overweldigend. Vrijwilligers en molenaars moesten flink aanpoten om iedereen te ontvangen met een goed verhaal. Tijdens de zomer konden we het tekort aan vrijwilligers inlopen en nu, aan het einde van het jaar kunnen we terugkijken op een geslaagd jaar.
2023 was letterlijk en figuurlijk een stormachtig jaar. Met de uitvoering van het onderhoud aan onze molens, de inrichting van het molenspeelerf en de start van de tentoonstelling over papiermolen Het Fortuin in het Molenmuseum hebben we opnieuw heel veel gerealiseerd.

Verbinden en samenwerken
Het beheer en behoud van de Zaanse molens en hun geschiedenis is wat ons verbindt. Dat doen we met zijn allen, dat doen we met kennis en kunde, met liefde en passie. De vereniging wordt gedragen door een grote groep vrijwilligers die ondersteund wordt door een klein team van professionele medewerkers. Als vereniging mogen wij in onze handen knijpen met bijna 4000 leden. Zij vragen ons om goed voor de Zaanse molens te zorgen en om het verhaal over het voetlicht te brengen. Wij zijn trots op al deze mensen. Zij verbinden zich met hart en ziel aan dit unieke erfgoed.

Veranderen en Vernieuwen
De Zaansche Molen verandert en vernieuwt. De voorzitter sprak er al vaker over. In 2023 maakte De Zaansche Molen een verandering in de organisatiestructuur door. Daardoor zijn we klaar voor een nieuwe periode en kunnen we verder bouwen aan de samenwerking tussen de erfgoedpartijen op de Zaanse Schans. Doel is niet alleen een beter verdienmodel zodat we meer geld ophalen voor het onderhoud van onze molens, maar ook het vertellen van een gezamenlijk verhaal: het verhaal van de Zaanse geschiedenis, de ambachten, de molens en de fabrieken. Dit doen we met het Zaans Museum, Museum Zaanse Tijd en de Zaanse Schans.
Best spannend voor een vereniging die al bijna 100 jaar zelfstandig het verhaal van de molens heeft verteld. Staat het behoud van de molens verandering en vernieuwing in de weg?
Gelukkig niet: het behoud verandert niet, maar de manier waarop we dat doen wel.
De Zaansche Molen staat midden in de wereld van vandaag. Een eigentijdse visie op erfgoed en historie kan juist de kijk op het verleden verdiepen en daarmee dit verleden verbinden aan heden en toekomst.

Tot slot
Het bestuur en de raad van toezicht van De Zaansche Molen wil jullie allen bedanken voor je bijdrage van afgelopen jaar en het vertrouwen in de plannen voor het nieuwe jaar.
We wensen jullie fijne feestdagen en een gezond en voorspoedig 2024!

Katelijne Prinsenberg, directeur-bestuurder & Jan Goedhart, voorzitter raad van toezicht