Abel Zwart
Werkzaam als brandweerofficier bij Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (pensioen per 1 juni 2023)
Woonachtig in Zaandam (precies op de plek waar ooit paltrokmolen De Poelenburg heeft gestaan)
Lid van De Zaansche Molen sedert 2017

Als geboren en getogen Zaankanter kwam ik dankzij mijn vader al heel jong in aanraking met Zaanse molenerfgoed en met name met verfmolen De Kat. Door mijn brandweervrijwilligerswerk, gezin en werk raakte de Zaansche Molen een beetje buiten beeld, maar de interesse bleef. Ik ben vanaf 2017 weer lid geworden van vereniging De Zaansche Molen en stelde mij medio voorjaar ’22 beschikbaar voor de bestuursfunctie van secretaris. Graag draag ik, samen met alle andere actieve vrijwilligers van DZM & WMC, mijn vrijwillige culturele steentje bij om het industriële erfgoed van windmolens te beheren, onderhouden en voor het nageslacht te bewaren.
Tijdens mijn loopbaan bij de brandweer ben ik onder meer betrokken geweest bij diverse brandweeroefeningen in molens en bij andere incidenten op de Zaanse Schans. Op die manier kom je op een geheel andere manier in aanraking met deze bijzondere en ingewikkelde objecten. Het is boeiend om deze zeer oude industriële technieken werkend in stand te houden waarbij hedendaagse begrippen als ‘arbeidsomstandigheden’ en ‘risico-analyse’ nog niet waren uitgevonden. Veiligheid en (brand)veilig werken staan bij mij hoog in het vaandel en stel mijn opgedane kennis en ervaring binnen mijn vakgebied beschikbaar voor dit oersterke maar ook kwetsbare erfgoed.

Terug naar onze mensen