André Koopal

André is al enige jaren hoofdmolenaar van oliemolen Het Pink. Samen met de maalploeg is hij vaak in de molen te vinden.

Terug naar onze mensen