Henk Heijnen is van huis uit kunsthistoricus. Hij ziet het als zijn taak om het verhaal van de Zaanse industriemolens voor het voetlicht te brengen. Binnen de doelstelling van de vereniging (beheer en behoud van de molens en het vergroten van de kennis over en de liefde voor de molens) legt hij de nadruk op de kennis over en de liefde voor de molens. Hij vraagt aandacht voor de betekenis van de Zaanse industriemolens voor de ontwikkeling van Nederland vanaf de 17e eeuw.

Terug naar onze mensen