Nieuws2024
Herbouwd ketelhuis bij De Schoolmeester geopend

In de middag van 26 april is het herbouwde ketelhuis bij papiermolen De Schoolmeester officieel geopend. Vanbuiten is het ketelhuis een exacte kopie van het oorspronkelijke stenen gebouwtje. Vanbinnen is het een toiletgebouw dat het ‘huisje boven de sloot’ vervangt. Nu kunnen er in De Schoolmeester veel meer bezoekers worden ontvangen en is de molen beter exploitabel.

De plannen voor de herbouw werden uitgewerkt door de Technische Adviescommissie (TAC) van De Zaansche Molen onder voorzitterschap van Matthijs Ero. De bouw werd uitgevoerd door restauratiebedrijf Peetoom en Nieuwenhuijs en gefinancierd door het Fortuinfonds en de Van Toorn Scholten Stichting.

Stoommachine
In de molen stonden van oudsher twee schepkuipen waarmee papier met de hand werd geschept. Maar in 1877 werden de schepkuipen vervangen door een langzeef: de papiermachine. De papierstof vloeit uit over deze rondgaande zeef van kopergaas, het water zakt weg en de vellen kunnen worden afgenomen. Voor dit proces is een constante snelheid benodigd omdat windvlagen tot een wisselende dikte van het papier zouden leiden. Voor de aandrijving van deze moderne papiermachine werd een stoommachine geïnstalleerd, net buiten de molen. Daarvoor werd een speciaal ketelhuis opgemetseld tussen de molen en de voormalige papierfabriek De Vergulde Bijkorf (tegenwoordig Smitco).

Officiële opening
Nadat in 1948 werd besloten de papiermachine aan te drijven met een verbrandingsmotor raakte het ketelhuis zijn functie kwijt. Het gebouwtje bleef behouden voor opslagdoeleinden, maar raakte uiteindelijk in verval en is in 1984 gesloopt. De papiermachine staat nog steeds in de molen en wordt sinds 1979 aangedreven door een elektromotor. Ook de schepkuipen zijn weer teruggebracht in de molen, zodat twee manieren van papier maken in De Schoolmeester zijn te zien.
De bouw van het ketelhuis werd afgelopen najaar al afgerond, waarna de toiletten al in gebruik genomen werden. De Zaansche Molen vond de winterperiode echter minder geschikt voor een officiële opening.