Nieuws2021
Kerstboodschap van de voorzitter

KERST 2021, NA EEN JAAR VAN TEGENSTELLINGEN

Aan de molens in de Zaanstreek heeft het niet gelegen in het afgelopen jaar. Die draaiden rustig door zoals ze dat al eeuwen doen. Het werk van de medewerkers en vrijwilligers van onze vereniging is eigenlijk ook gewoon doorgegaan. En toch was het anders.
In tegenstelling tot voorgaande jaren waren er in ons prachtige Molenmuseum en in de molens uitzonderlijk weinig bezoekers. Begrijpelijk maar jammer omdat het interessante verhaal over de geschiedenis rond de ontwikkeling van onze Zaanse industrie, waarin de molens een hoofdrol spelen, niet genoeg kan worden doorgegeven. En dat is toch waarom we het allemaal doen.

Verbinding
Tijdens de interviews, die de afgelopen tijd gehouden zijn in het kader van de ontwikkeling van een nieuwe visie op de toekomst van De Zaansche Molen, werd meer dan duidelijk dat er tegenover verschillende ideeën vooral verbinding is tussen de leden onderling. Verbinding in de liefde voor onze regionale cultuur. Dat is onderscheidend en daarom bijzonder in deze tijd. Laten we daarop bij alles wat we doen in de komende tijd trots zijn.
Op weg naar ons honderdjarig bestaan is er veel te doen. Herstellen van de financiële schade als gevolg van de pandemie, samenwerking zoeken met andere erfgoedpartijen met name op de Zaanse Schans, de vereniging groter en nog sterker maken, maar bovenal beter georganiseerd werken aan de molens en het bijhorende museum.

Verlichting van de pijn
Wat ik hier persoonlijk graag nog even wil benoemen is de vernieuwde, verbeterde relatie met het bestuur van onze stad. Wat er uiteindelijk toe leidde dat er een belangrijke financiële bijdrage van de gemeente binnenkwam die de pijn verlicht. We zijn er als bestuur blij mee dat dit zo gaat en zijn van plan de relatie met de gemeenteraad en het college van B&W ook van onze kant goed in de gaten te houden en te blijven versterken waar dat kan. Zaanstad kan niet zonder De Zaansche Molen maar De Zaansche Molen ook niet zonder Zaanstad.

Namens het bestuur van de vereniging wens ik alle leden, vrijwilligers, medewerkers en stakeholders fijne kerstdagen en een gezond en gezegend nieuwjaar.

Jan Goedhart,
Voorzitter De Zaansche Molen