Op bezoek bij arbeiders en molenaars

Spannende excursie over de Zaanse Schans en naar houtzaagmolen Het Jonge Schaap

Kom op bezoek bij de thuiswevers uit Assendelft en de molenaars uit de Zaanstreek. De leerlingen stappen op de Schans de wereld uit 1850 binnen. Het is er een drukte van belang, want de Zaanstreek is één van de oudste industriegebieden van Europa. Daarvoor hadden de Zaankanters drie dingen nodig: wind, hout & water.

Spelenderwijs ontdekken de leerlingen hoe kinderen vroeger leefden. Gingen ze naar school? Moesten kinderen meehelpen in het huishouden? Wat voor beroepen waren er allemaal? Leerlingen maken kennis met de windenergie van de molens en hoe die ervoor zorgden dat hier veel schepen werden gebouwd. Ook de zeilen voor de schepen werden hier geweven en met die schepen gingen ze uit vissen naar haring en Walvis!

Leerdoelen
• De leerling leert over het dagelijks leven van leeftijdsgenootjes in de 19e eeuw en kan enkele hiervan kenmerken benoemen
• De leerling maakt kennis met het ambacht zeildoek weven en kan uitleggen waarom de Zaankanters hier goed in waren
• De leerling kan de werking van de krukas beschrijven en uitleggen wat de uitvinding van de krukas betekende voor het mechanisch hout zagen
• De leerling kan het verband tussen het hout zagen door middel van windkracht, het zeildoek weven en de Zaanse scheepsbouw beschrijven

Kerndoelen
Oriëntatie op jezelf en de wereld: kerndoel 44, 48, 51, 53
Kunstzinnige oriëntatie: kerndoel 56

Duur: 120 minuten

Lesmateriaal
Docentenhandleiding, voorbereidende les & verwerkingsopdracht op school.

Boekingsmogelijkheden
Maandag, woensdag t/m vrijdag, van 9.30 – 11.30 uur of van 12.30 – 14.30 uur

Kosten
€ 100 per klas inclusief begeleiders

Een samenwerkingsprogramma met het Zaans Museum.