Op naar een mooi 2020....

Terugkijkend op het jaar 2019 zagen we massale uitingen van grote onvrede. De overal aanwezige personeelstekorten en de daarmee gepaard gaande toenemende werkdruk zorgen voor grote spanningen in meerdere sectoren van de samenleving. Uiteindelijk hebben al deze opgekropte spanningen geleid tot massale, breed gedragen en nog nooit vertoonde acties en demonstraties zoals die in het onderwijs, de zorg, de ziekenhuizen en bij de politie. Daarnaast zagen we ook nog nooit zulke massale acties in het kader van de stikstof- en PFAS-discussie van de boeren en de bouwwereld.

In de Zaanstreek draaiden onze prachtige, monumentale molens rustig door alsof er niets aan de hand was. Sterker nog, juist in die molens ontmoeten mensen van verschillende achtergronden culturen elkaar. Onze molens verbinden, het werken op en bezoeken van een molen zorgt voor een grote saamhorigheid tussen mensen. Ook in 2019 verbonden meer mensen zich aan onze vereniging, we konden bijna 150 nieuwe leden verwelkomen.
Het jaar 2020 wordt een bijzonder jaar voor onze vereniging. Er wordt uiteraard hard gewerkt in de molens en aan de verbouwing en inrichting van het nieuwe molenmuseum op de Zaanse Schans. Medewerkers en vrijwilligers zetten hun beste beentje voor. Onder leiding van het bestuur werken we nu verder aan ontwikkeling van professionalisering van onze vereniging.

De opening van het nieuwe molenmuseum is op 18 juni 2020. Tegelijkertijd wordt bij het Molenmuseum ook het internationale congres rondom het ambacht van molenaar gehouden. Het ambacht dat op de UNESCO-Werelderfgoedlijst staat. Het congres wordt georganiseerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in samenwerking met onze vereniging.
Daarnaast hebben we in 2020 een jarige. Oliemolen Het Pink, de molen die wij als vereniging als eerste aankochten in 1938, wordt dan 400 jaar. Daar staan we uiteraard ook bij stil met een leuk activiteitenprogramma.

Tot slot vragen ook de ontwikkelingen op de Zaanse Schans onze aandacht. De uitdaging voor de toekomst, het beheersen van de toeristenstroom, vergt veel van alle partijen op de Schans. De ontwikkelstrategie, het exploitatiemodel en bestuursmodel staan ter discussie en dat raakt ook onze molens en onze vereniging. Het bestuur zet zich in om niet alleen een goede oplossing te vinden voor de Zaanse Schans, maar ook om ons belang hierin te borgen.
Ik verwacht een spannend maar zeker weer een mooi jaar voor de vereniging. Bij deze wil ik iedereen, maar in het bijzonder onze medewerkers en vrijwilligers, hartelijk danken voor uw bijdrage aan de vereniging. Ik wens u hele fijne feestdagen en een mooi en gezond 2020!

André Drost, voorzitter