Peter-Jan van Steenbergen wordt manager van de Zaanse molens

Vereniging De Zaansche Molen en De Windmolen Compagnie worden klaargestoomd voor de toekomst.

Peter-Jan van Steenbergen neemt per maart 2018 de dagelijkse leiding op zich van Vereniging De Zaansche Molen en de Windmolencompagnie. Zijn aanstelling volgt na een besluit van beide organisaties tot een reorganisatie. Deze is nodig vanwege de sterke stijging van bezoekersaantallen in de afgelopen jaren en de daarmee gepaarde uitdagingen. In 2017 heeft adviesbureau Haagse Beek de organisatie tegen het licht gehouden en hun advies heeft geleid tot de reorganisatie.

André Drost, voorzitter van De Zaansche Molen, zegt hierover: “De Zaanse molens zijn wereldberoemd en hebben in de afgelopen jaren steeds meer bezoekers ontvangen. In 2017 ontvingen we zo’n 700.000 bezoekers in onze molens. Dit zorgt voor uitdagingen op het gebied van crowd management en veiligheid op de molens. Daarnaast willen we een gezonde exploitatie voor onze molens realiseren zonder structurele overheidsbijdragen. Peter-Jan van Steenbergen kent de molens goed en heeft op de Zaanse Schans laten zien dat hij een sterke en stabiele organisatie neer kan zetten.”

De aanstelling van Peter-Jan van Steenbergen is voorlopig voor een half jaar. De huidige verenigingsmanager Henk Heijnen gaat zich meer richten op de ontwikkeling van de Wereld van Windmolens, waaronder het nieuwe molenmuseum, op de Zaanse Schans.