Pluis de papiermolenmuis

excursie naar papiermolen De Schoolmeester

Thematiek: molens, windmolen, industriemolen, molenaar, taal, rekenen, woordenschat, fijne motoriek, wind, windkracht, energie, wat maken molens

Canon: Het oudste moderne industrielandschap

Molens

In het programma Pluis de Papiermolenmuis krijgen kleuters de eerste kennismaking met de molens en het molenerfgoed in de Zaanstreek. Erfgoed bestaat niet alleen uit oude dingen maar ook uit de taal en de verhalen van vroeger met de typische woorden die bij de molens horen, zoals: de knecht, de meid, het graan, malen, gemalen, de molenaar, de kiel, de klompen, het mutsje, de wieken, de olielamp, de molensteen, de takel, takelen, de bezem.

De kinderen worden ontvangen door de molenmeid en de molenaar en gaan eerst een film bekijken over Pluis de Molenmuis. Dan krijgen ze een zoekkaart en gaan ze de molen in, op speurtocht naar de muizen die zich hebben verstopt. Op de verschillende plekken is een leermoment, een kleurmogelijkheid en momenten waarop wordt gezongen. Spelenderwijs ontdekken de kinderen o.a. hoe het komt dat molenwieken draaien, dat je van spijkerbroeken en lakens papier kan maken, wat voor verschillende kleuren het papier heeft en wat is turf? Na het vinden van alle verstopplekjes gaan we samen een blaasmolentje maken, die de kinderen mee naar huis mogen nemen.

Voor wie: Groep 1 en 2

Speciaal onderwijs? Neem contact met ons op.

Waar: Papiermolen De Schoolmeester, Guispad 3, 1551 SX Westzaan

Wanneer: Maandag, woensdag en vrijdag 9.00-10.15 uur en 10.30-11.45 uur

Contact: [email protected] of (075) 621 5148

Contactpersoon: educatiemedewerker Molenmuseum

Prijs: € 125,00 voor de hele klas

In de klas

Bij dit programma is een gratis lesbrief die vooraf of na afloop van de excursie in de klas gebruikt kan worden.

Kerndoelen

Oriëntatie op jezelf en de wereld:

Natuur en techniek: 40, 42, 44

Kunstzinnige oriëntatie: 56

21e eeuwse vaardigheden: Wat is dat? http://curriculumvandetoekomst.slo.nl/21e-eeuwse-vaardigheden/actueel

De term 21e eeuwse vaardigheden wordt de laatste jaren steeds vaker gebruikt in relatie tot de vraag wat jonge mensen van nu moeten leren, om zich te kunnen redden in de nog onbekende toekomst.

In dit programma is er ruimte voor:

  • Communiceren
  • Samenwerken
  • Probleemoplossend vermogen
  • Creativiteit
  • Sociale en culturele vaardigheden

Instructiebrief voor bezoek

Lesbrief