2022Nieuws
Vacature secretaris bestuur

Secretaris voor het bestuur van Vereniging De Zaansche Molen

Minimaal 4 uur per week

Vereniging De Zaansche Molen is een bijna honderd jaar oude vereniging die zich ten doel stelt het Zaans molenerfgoed te behouden voor de toekomst en de kennis over en liefde voor de industriemolens te vergroten. Een aantal bezorgde Zaankanters vreesde in 1925 dat alle industriemolens zouden worden gesloopt en vervangen door moderne fabrieken. Inmiddels is De Zaansche Molen een vrijwilligersorganisatie die op professionele wijze toekomst geeft aan de dertien industriemolens die ze in haar bezit heeft en aan het bijzondere verhaal van de 1.100 Zaanse molens die de Zaanstreek ooit rijk was, dat wordt verteld in de molens en het Molenmuseum: Wereld van Windmolens.
Voor het bestuur van de vereniging zoeken wij een secretaris. De vereniging is volop in ontwikkeling en streeft naar een verdere professionalisering van de organisatie en haar toezichthoudend bestuur.
Het voltallige bestuur van de vereniging bestaat uit vrijwilligers en is onbezoldigd. De vereniging heeft medewerkers in dienst voor kantoor- en educatieve taken.

De werkzaamheden van de secretaris van de vereniging spitsen zich toe op de beleidsmatige en strategische zaken en de bestuurlijke voorbereiding en verslaglegging. Veel administratieve werkzaamheden die voortkomen uit de uitvoerende werkzaamheden van de vereniging (waaronder ledenadministratie) worden uitgevoerd door de medewerkers van kantoor.

Tot de taken van de secretaris behoren de volgende:
• het organiseren en voorbereiden van de vergaderingen van bestuur, ledenvergaderingen (je voert daarvoor agenda overleg met de voorzitter) en de besluitvormingsprocessen van deze organen, inclusief verslaglegging.
• Je adviseert als functionaris over de gegevensbescherming, over naleving van de statuten en reglementen van de vereniging en over de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
• De verenigingssecretaris zorgt dat alle relevante gremia binnen de kaders van de statuten en reglementen met elkaar samenwerken en kunnen functioneren.
• De secretaris van de vereniging speelt als oliemannetje een belangrijke rol bij de opvolging, uitvoering en evaluatie van de genomen besluiten. De secretaris van de vereniging functioneert als klankbord, betrekt interne en externe stakeholders of professionals waar nodig voor het realiseren van zaken en weet mensen binnen de vereniging bij elkaar te krijgen.
• Verwachte tijdbesteding: minimaal 1 avond in de week.

Wat zoeken wij?
• De secretaris van de Vereniging moet in staat zijn de secretariële rol opnieuw vorm te geven conform bovenstaande, gedreven vanuit kennis en ervaring.
• De secretaris heeft voldoende ervaring met de secretariële rol in toezichthoudende besturen.
• Om te kunnen genieten van deze vrijwilligersbaan geeft enige belangstelling voor (molen)erfgoed goede aansluiting.
• Als bestuurslid van De Zaansche Molen heb je naast liefde voor molens ook gevoel voor verenigingsleven.
• Kennis over de Zaanstreek en haar geschiedenis is een aanbeveling, maar geen noodzakelijkheid.
• Conform de Governance Code Cultuur streven wij naar een inclusieve en diverse samenstelling van bestuur, organisatie en vrijwilligers organisatie.

Heb jij zin en tijd om ons team te versterken? En samen te werken aan een toekomstbestendige vereniging bomvol kennis, passie en gezellig verenigingsleven? Kom dan eens kennis maken en kijken of “de club” wat voor je is. Misschien bouwen we straks samen aan een verdere professionalisering van vereniging en organisatie.
Bel of mail de voorzitter Jan Goedhart 06 53 40 67 42 [email protected]