Vacatures secretaris en penningmeester

Bij de komende Algemene Ledenvergadering in mei 2019 ontstaan in het bestuur van de vereniging de vacatures van secretaris en penningmeester. Voor deze functies ziet het bestuur graag jouw sollicitatie tegemoet als je van mening bent dat je aan de kwalificaties van de functies voldoet.

SECRETARIS

Als secretaris ben je de organisator en bewaker van de vereniging. Je stelt de agenda’s op van de verschillende vergaderingen van het bestuur en de Algemene Ledenvergadering. Je voert daarnaast de correspondentie namens de vereniging. Je wordt daarin ondersteund door de medewerksters van het verenigingskantoor. Je bent als secretaris verder verantwoordelijk voor de vastlegging van besluiten, het opstellen van de het jaarverslag en de verslagen en besluitenlijsten van de bestuursvergaderingen. Ook de dossiervorming van de vereniging en de bewaking van de verenigingsprocessen en de verenigingsdocumentatie behoren tot je takenpakket.

Om deze functie te vervullen beschik je over een ruime ervaring met het vastleggen van vergaderingen en ben je goed in het schriftelijk uitdrukken van standpunten van de vereniging. Je bent daarvoor werkzaam op HBO-niveau.

Als competenties verwachten we verder van jou een accurate werkwijze. Je bent een ervaren organisator en hanteert een efficiënte en gestructureerde benadering van je takenaanpak. Verder ben je gedisciplineerd en betracht je bij je optreden en contacten een gepaste discretie.

 

PENNINGMEESTER

Als penningmeester ben je verantwoordelijk voor het opstellen van het financiële beleid van de vereniging. Je stelt de financiële kaders op en zorgt ervoor dat ze bewaakt worden. Onder deze taak valt ook het jaarlijks opstellen van het resultaat, de balans en de begroting van de vereniging. Je ziet daarbij toe op tijdige aanlevering van tussentijdse financiële rapportages van je vakgerichte mede-bestuurders. Je ziet toe op het juist functioneren van de financieel-administratieve organisatie op het kantoor van de vereniging. Uiteraard stel je ook de jaarrekeningen van de vereniging op en legt deze ter controle voor aan de accountant van de vereniging.

Mogelijk zal deze functie gecombineerd worden met dezelfde functie bij de Windmolen Compagnie, de aan de vereniging gelieerde stichting die verantwoordelijk is voor de exploitatie van de molens.

Om deze functie te vervullen beschik je over een ruime ervaring in het opstellen van financieel beleid en het voeren van financiële administraties. Daarvoor is kennis van een boekhoudpakket een pre. Je bent verder in staat om snel en adequaat te beschikken over de juiste financiële informatie om je taak goed uit te voeren en je mede-bestuurders te informeren. Je bent werkzaam op HBO-niveau, bijv. het diploma accountancy, aangevuld met relevante certificaten.

De competenties, behorend bij deze functie, zijn accuratesse en gestructureerdheid. Verder verwachten van je een krachtig optreden in het bewaken van de financiële organisatie. Bij deze functie behoort eveneens een gepaste discretie bij je optreden een in contacten.

 

N.B. Voor beide functies zien we graag geïnteresseerde reacties vóór 1 februari 2019 ontvangen te hebben. Wil je meer informatie neem dan contact met algemeen manager Peter-Jan van Steenbergen of voorzitter André Drost, via het telefoonnummer van de vereniging 075-6215148 of via [email protected]