Word bedrijfslid

Vereniging De Zaansche Molen zet zich in voor het behoud van de Zaanse industriemolens. Een steuntje in de rug van het bedrijfsleven kan zij daarbij best gebruiken. De molens hebben tenslotte eeuwenlang het bedrijfsleven gesteund. En dat is bescheiden uitgedrukt, want de molens waren het bedrijfsleven. Uit de meer dan duizend molens, die ooit in de Zaanstreek hebben gestaan, is een groot deel van de huidige economische activiteiten voortgekomen.

Wat kost het bedrijfslidmaatschap?
De kosten van het bedrijfslidmaatschap bedragen slechts € 250 per jaar, exclusief BTW. Daarmee worden de molens en het Molenmuseum niet alleen financieel ondersteund, maar krijgt de vereniging ook een krachtiger stem. En dat is nodig in een tijd van beperkte subsidies en druk op de eeuwenoude monumenten in hun kwetsbare biotoop.

Tegenprestaties
Uiteraard heeft De Zaansche Molen het bedrijfsleven ook veel te bieden, zoals:

  •  één lidmaatschapskaart (voor maximaal 4 personen per bezoek) om gratis de molens en het Molenmuseum te bezoeken;
  •  één keer per jaar gratis een bedrijfsbijeenkomst in het Molenmuseum (tijdens kantooruren), exclusief catering.
  •  vier keer per jaar het verenigingsmagazine De Windbrief op uw bedrijfsmat.

Aanmelden
Met uw lidmaatschap beschermt u ons unieke erfgoed, u levert een bijdrage aan het toegankelijk maken en houden van onze molens met hun geschiedenis en u stimuleert het wereldwijde toerisme in de Zaanstreek. Meld u hier aan om bedrijfslid te worden.

Klik hier voor een overzicht van de bedrijfsleden.

Sponsoring
Het onderhoud van onze molens kost gemiddeld € 25.000 per jaar per molen. Slechts een deel daarvan wordt gesubsidieerd. De inkomsten uit lidmaatschap zijn onvoldoende om de rest te kunnen bekostigen. Daarom is De Zaansche Molen altijd op zoek naar sponsors. 

Voor bedrijven hebben we verschillende sponsorpakketten samengesteld, op maat gemaakt van € 50,- tot  € 25.000,- per jaar. Hier vindt u de mogelijkheden.
Sponsorcontracten worden afgesloten voor een periode van drie jaar. Wat staat daar tegenover?

  • Een of twee keer per jaar gebruik van de molen voor een exclusieve ontvangst of meeting.
  • Plaatsing van uw logo in De Windbrief en op de digitale nieuwsbrief.

Adverteren

Bedrijven en organisaties kunnen ook adverteren in het verenigingsmagazine De Windbrief. Voor € 1.250 per jaar staat uw bedrijfsadvertentie bijvoorbeeld op de achterzijde van het kwartaalblad, dat in een oplage van 4.000 exemplaren wordt verspreid. Behalve op de achterpagina zijn er natuurlijk nog tal van andere mogelijkheden in De Windbrief om te adverteren. Vraag naar die mogelijkheden bij Izabel de Roeck-Nikolov: 0653347071.