2021Nieuws
Zaansche Molen overleeft corona met gedegen begroting en visie
Zaansche Molen overleeft corona met gedegen begroting en visie
De ledenvergadering van 22 november was voor De Zaansche Molen heel belangrijk met twee agendapunten die eruit sprongen: toekomstvisie en de begroting voor 2022. Dat de vereniging door de coronacrisis in zwaar weer is beland, is geen geheim. Niettemin presenteerde het bestuur een gedegen begroting voor het volgende jaar met de belofte van evenwicht tussen inkomsten en uitgaven in 2024. “Als er geen gekke dingen gebeuren, zullen we deze crisis overleven”, beloofde penningmeester Age Knosse. Voor de toekomstvisie had voorzitter Jan Goedhart meer tijd nodig.
Speerpunten
Waar staan we in 2032? Om die vraag te kunnen beantwoorden had het bestuur van De Zaansche Molen het bureau EHDK in de arm genomen. Dit bureau voerde ter voorbereiding groeps- en individuele gesprekken met zo’n vijftig vrijwilligers en relevante buitenstaanders. Dat resulteerde in een schets van de huidige situatie en gaf tevens een denkrichting voor de toekomst met vier speerpunten: de organisatiestructuur, commercie en financiën, samenwerking met andere partijen op de Schans en het verenigings- en vrijwilligersleven.
Open en toegankelijk
Jan Goedhart verduidelijkte dat de molens in alles voorop staan, maar dat ook goed gekeken moet worden naar wat belangrijk is voor de leden én de buitenwereld. Openheid en toegankelijkheid zijn daarbij kernbegrippen. “Als we in 2032 kijken naar de vereniging zijn de molens goed onderhouden, bloeit het verenigingsleven, zijn we een historisch anker en zetten we vol in op educatie. Tot slot kondigde Jan Goedhart aan dat de strategieschetsen op de website staan en dat leden hierop nog tot half december kunnen reageren. De definitieve visie wordt dan op de jaarvergadering in mei 2022 gepresenteerd.