2023Nieuws
Zaansche Molen zet grote stap in professionalisering

De Zaansche Molen gaat verder in een compleet nieuwe organisatievorm. Dat is een grote en belangrijke stap in de noodzakelijke professionalisering van de vereniging, die inmiddels is uitgegroeid tot een organisatie met een miljoenenomzet. De Zaansche Molen blijft weliswaar een vrijwilligersorganisatie maar heeft daarbij een degelijke, professionele begeleiding gekregen. Nadat de algemene ledenvergadering van de vereniging eerder akkoord was gegaan met de nieuwe statuten, werden deze op vrijdag 16 juni vastgelegd bij de notaris. Daarmee is de nieuwe organisatievorm direct ingegaan.

De essentie van de nieuwe statuten bestaat uit verlegde verantwoordelijkheden. Het besturen van De Zaansche Molen, waaronder het opstellen van een beleidsplan en daarbij behorende begroting, is in handen gelegd van één directeur-bestuurder. Deze functionaris – in persoon van de Katelijne Prinsenberg (53) – is een dienstverband aangegaan met de vereniging en werd op voorstel van het voormalige bestuur van de vereniging benoemd door de algemene ledenvergadering. Het oude bestuur is met enige wijzigingen in de samenstelling verder gegaan als Raad van Toezicht en is in die hoedanigheid belast met het houden van toezicht op het te voeren beleid van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen de vereniging. De voorzitter van het oude bestuur, Jan Goedhart, is nu de voorzitter van de Raad van Toezicht. Hij benadrukt dat het besturen van de vereniging en de controle daarop in de nieuwe organisatie is gescheiden en dat ‘de slager dus niet langer zijn eigen vlees keurt’.

Wat niet verandert binnen De Zaansche Molen is dat de vereniging gaande wordt gehouden door zo’n 300 enthousiaste vrijwilligers op allerlei posten, van molenpersoneel tot caissières en museumsuppoosten. Zij blijven het hart van de vereniging. Bovendien blijft de algemene ledenvergadering het hoogste orgaan van De Zaansche Molen. Zowel de directeur-bestuurder als de Raad van Toezicht leggen in die vergadering verantwoording af aan de leden.
Katelijne Prinsenberg woont in Zaandam, is van oorsprong kunsthistorica, maar is met name actief geweest in verschillende functies in de non-profit sector. De afgelopen acht jaar heeft zij als Manager Bureau gewerkt voor de branchevereniging van architecten BNA.