Op naar een mooi 2020….

Op naar een mooi 2020…. Terugkijkend op het jaar 2019 zagen we massale uitingen van grote onvrede. De overal aanwezige personeelstekorten en de daarmee gepaard gaande toenemende werkdruk zorgen voor grote spanningen in meerdere sectoren van de samenleving. Uiteindelijk hebben al deze opgekropte spanningen geleid tot massale, breed gedragen en nog nooit vertoonde acties en…

Bouwen aan de Wereld van Windmolens

Bouwen aan de Wereld van Windmolens Het nieuwe Molenmuseum van De Zaansche Molen krijgt steeds meer vorm. Na een periode van sloop is aan de Kalverringdijk het moment gekomen dat er gebouwd gaat worden. Met de versteviging van de vloer is letterlijk een solide basis gelegd onder het nieuwe museum. De architect (Kentie & Partners),…

Maatregelen tegen drukte in molen De Huisman

De Zaansche Molen neemt maatregelen tegen drukte in molen De Huisman Vereniging De Zaansche Molen gaat toegang heffen voor bezoek aan specerijmolen De Huisman. Dit naar aanleiding van de toenemende bezoekersaantallen, die zorgden voor onveilige en onprettige situaties in de molen. In 2018 ontving de molen 300.000 bezoekers en in 2019 lijkt de molen dit…

Vermakelijkheidsretributie?

Vermakelijkheidsretributie: Erfgoed is kind van de rekening Vermakelijkheidsretributie: Erfgoed is kind van de rekening. (Reactie van vereniging De Zaansche Molen op het Raadsvoorstel tot invoering van een vermakelijkheidsretributie voor de Zaanse Schans) Het voorstel tot invoering van een vermakelijkheidsretributie voor de Zaanse Schans is ondoordacht, eenzijdig, oneerlijk en onuitvoerbaar. Het heeft een averechts effect…

Peter Tange trapt Zaanse Molendag af

Peter Tange trapt Zaanse Molendag af Burgemeester Peter Tange trapt Zaanse Molendag af Op zaterdag 28 september geeft burgemeester Peter Tange de aftrap voor de Zaanse Molendag. Alle molens van De Zaansche Molen zijn op deze dag tussen 10 en 16 uur voor het publiek geopend. Bovendien zijn ook molen De Paauw in Nauerna en…

Expositie De Onafhankelijken in De Schoolmeester

Expositie De Onafhankelijken in De Schoolmeester Elf Onafhankelijken op locatie in papiermolen De Schoolmeester. 7 t/m 28 september Woendag – zaterdag 10.00 uur – 16.00 uur De Schoolmeester Guispad 3 1551SX Westzaan Deze molen is de enige nog door de wind aangedreven papiermakerij in de wereld. Het papier wordt gemaakt van lompen. Dit is een…

Educatief programma 2019-2020 gepresenteerd

Educatief programma 2019-2020 Op maandag 8 april zijn de educatieve programma’s gepresenteerd door Fluxus aan de scholen in de Zaanstreek. De Zaansche Molen biedt voor het schooljaar 2019-2020 weer programma’s voor de groepen 1 t/m 8. In verband met de verhuizing van het Molenmuseum is e.e.a. iets aangepast. Hierbij een overzicht via het Cultuurmenu Zaanstreek…

Zaansche Molen steunt ontwikkelingstrategie Zaansche Schans

Zaansche Molen steunt ontwikkelingstrategie Zaansche Schans Binnenkort wordt de ontwikkelstrategie, het plan voor de toekomst van de Zaanse Schans, besproken in de Gemeenteraad van Zaanstad. Vereniging De Zaansche Molen staat achter de ontwikkelstrategie, maar heeft ook nog enkele aandachtspunten voor de toekomst. In een brief aan de Gemeenteraad van Zaanstad licht André Drost namens de…