De meester schrijft nog op papier

Excursie papiermolen De Schoolmeester

De kinderen brengen een bezoek aan papiermolen De Schoolmeester in Westzaan. Zij maken kennis met het maakproces van papier uit oude vodden (katoen) met de techniek van een industriemolen aangedreven door de wind. Maar ook vertelt de molenaar over het werken in de vaak koude en donkere papiermolen. Tot ver in de 19e eeuw werd de molen bemand door 13 mannen, vrouwen en kinderen, die stof scheurden van de vieze vodden. In de molen is te zien hoe die reepjes stof in de kuip wordt fijngehakt en het papier uiteindelijk uit de smurrie in het water wordt geschept, waarna het papier – Zaansch Bord geheten – in de lange schuur achter de molen te drogen wordt gehangen. Voor de leerlingen is er alle ruimte om vragen te stellen. Na de rondleiding maken de kinderen een boekenlegger van dit papier met een zelf ontworpen watermerk. Deze mogen ze mee naar huis nemen.

Thematiek: molens, windmolen, industriemolen, molenaar, papiermolen, techniek, erfgoed, geschiedenis van de Zaanstreek, papier maken, oude beroepen en werken, papier, industrie, 21e eeuwse vaardigheden, actief, Zaansch Bord, Papiermolen de Schoolmeester, Westzaan, Molenmuseum

Canon: Het oudste moderne industrielandschap, Zaans Bord

Voor wie: Groep 3 t/m 8

Speciaal onderwijs? Neem contact met ons op.

Waar: Papiermolen de Schoolmeester, Guispad 3, 1551 SX Westzaan

Wanneer: Dinsdag, donderdag en vrijdag: 9.00-10.30 uur, 10.30-12.00 uur
Alle schoolweken behalve week 46 t/m 48-2022, week 51 t/m 53-2022, week 01 t/m 04-2023

Contact en aanmelden:
[email protected]
Telefoon (075) 621 5148
Contactpersoon: educatiemedewerker De Zaansche Molen

Prijs: € 125,00 voor de hele klas

In de klas: Bij dit programma is een gratis lesbrief die vooraf of na afloop van de excursie in de klas gebruikt kan worden.

Kerndoelen
Oriëntatie op jezelf en de wereld:
Mens en samenleving: 39
Natuur en techniek: 42, 44, 45
Tijd: 51, 52
Kunstzinnige oriëntatie: 56

21e eeuwse vaardigheden: Wat is dat? http://curriculumvandetoekomst.slo.nl/21e-eeuwse-vaardigheden/actueel

Instructiebrief voor bezoek

Lesbrief