De Huisman
Type:Specerijmolen
Bouwjaar:1786
Eigenaar:Vereniging De Zaansche Molen
Molenaar:Sjors van Leeuwen
Locatie:Zaanse Schans, Kalverringdijk 23, 1509 BT Zaandam
Telefoonnummer:075-6148901
Mailadres:[email protected]

GESCHIEDENIS

Op het fraaie naambord van molen De Huisman staat geschreven: ‘Hier kreeg een kippevrijer een huisman tot berijder’. Deze zin zegt alles over de ontstaansgeschiedenis van de molen. In feite zijn er namelijk twee molens en één papierpakhuis betrokken bij het ontstaan van de huidige mosterdmolen De Huisman.

Ten eerste is het pakhuis van origine van pakhuis De Haan en ten tweede behoren de achtkant, de kap en de wieken aan de oude mosterd- en snuifmolen De Huisman. Ten slotte zijn de maalwerktuigen van het specerijenmolentje Het Indisch Welvaren. Het papierpakhuis De Haan bevond zich al op de Kalverringdijk, maar De Huisman en Het Indisch Welvaren stonden oorspronkelijk aan het Blauwe Pad in Zaandam. In de jaren vijftig moesten de twee molens daar verdwijnen in verband met de saneringsplannen van de Gemeente Zaandam. De oude Huisman werd in 1955 naar de Kalverringdijk verplaatst en twee jaar later volgde het specerijenmolentje. Eigenlijk is de huidige mosterdmolen De Huisman dus een gelukkig samengaan van een pakhuis en een tweetal windmolens.

Wie De Huisman nu bekijkt, kan nog slechts tot één conclusie komen: het is een plaatje om te zien. Wanneer de oude molen De Huisman ooit gebouwd werd en door wie is onbekend gebleven. Wel is terug te vinden dat in 1802 een ‘hechte en sterke snuifmolen genaamd De Huisman’ verkocht werd voor ƒ 825,-. Het snuifmalen was destijds de belangrijkste activiteit van de molen, maar toen de grondstof tabak tijdelijk moeilijk verkrijgbaar was, werd er omgeschakeld naar het fabriceren van mosterd. Deze Zaanse mosterd werd in enkele jaren zo beroemd, dat ook al werd er weer snuif gemalen, De Huisman bekend kwam te staan als de ‘Mosterdmolen’.

Sinds 1961 werd in De Huisman de bekende Zaanse Mosterd gemaakt, zoals die vroeger ook gemaakt werd en in grote Keulse potten door jongens aan huis verkocht werd voor een paar ‘centen’. Op enkele uitzonderingen na had elke Zaangemeente wel een dergelijke molen.

Molen De Huisman en een papierpakhuis zijn betrokken bij het ontstaan van de huidige mosterdmolen De Huisman. Het papierpakhuis bevond zich al op de Kalverringdijk, maar molen De Huisman stond oorspronkelijk elders in Zaandam. In de jaren vijftig moest de molen daar verdwijnen in verband met stadssanering. In 2011 werd de molen geheel gerestaureerd naar originele opstelling.

Meer geschiedenis: Klik hier