Het Pink
Type:Oliemolen
Bouwjaar:1620
Eigenaar:Vereniging De Zaansche Molen
Molenaar:André Koopal
Locatie:Pinkstraat 12, 1541 HD Koog aan de Zaan
Telefoonnummer:075-6160429
Mailadres:[email protected]

GESCHIEDENIS

Sinds 3 maart 1939 is de oliemolen Het Pink eigendom van de De Zaansche Molen en daarmee de eerste molen die verenigingsbezit werd. Het is niet zo vreemd dat de molen door velen als een soort icoon wordt gezien. Ondanks dat de vereniging in het rijke bezit van dertien molens is, blijft Het Pink model staan voor De Zaansche Molen en is De Zaansche Molen Het Pink. De molen is een verenigingsmolen bij uitstek. In een circulaire van het Ministerie van Binnenlandse Zaken van 29 augustus 1939 werd gemeentebesturen opgedragen de minister kennis te geven wanneer in hun gemeente een molen buiten bedrijf werd gesteld. Ten aanzien van Het Pink is de minister toen uitvoerig ingelicht over de restauratie en de toekomstige bestemming.

Die brief betekende meteen een geweldige steun in de rug voor de nog betrekkelijk jonge Vereniging die geld bij had elkaar weten te krijgen om de molen weer in goede staat te brengen. Dat gebeurde onder toezicht van Pieter Boorsma, de conservator van de Vereniging. En zo zag de molen er eind 1939 weer piekfijn uit en konden de leden van de Vereniging uitgenodigd worden het trotse bezit uit 1751 te komen bezichtigen. Hoewel uit 1751…, de molen is waarschijnlijk veel ouder.

De eerste melding van het bestaan van de molen dateert uit 1620. Op 3 oktober van dat jaar kreeg de Oostzaner Jan Jansz. toestemming om ‘op de Coogh’ in de Banne van Westsanen met een houtzaagmolen gebruik te maken van de wind voor drie pond per jaar. Later bleek uit de constructie dat het soort molen foutief vermeld stond in de notariële acte. Het Pink was namelijk oorspronkelijk een wipmolen, een zgn. ‘enkele’ oliemolen. Toen Jansz een deel van de molen 18 jaar later verkocht, bleek dat hij inderdaad als oliemolen gebruikt werd. En dat is hij gebleven tot op de dag van vandaag.

Meer info: Klik hier

Meer geschiedenis en informatie: Klik hier