2022Nieuws
Vacature penningmeester bestuur

Penningmeester voor het bestuur van Vereniging De Zaansche Molen

De penningmeester van de vereniging is verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het financiële beleid van de vereniging (en van de gelieerde Stichting Wind Molen Compagnie). De penningmeester stelt de financiële kaders op en zorgt er voor dat deze bewaakt worden. Hieronder valt ook het jaarlijks opstellen van de begroting van de vereniging en hij/zij ziet toe op het tijdig inbrengen van (tussentijdse) financiële rapportages van de vereniging (halfjaarcijfers, liquiditeitsprognoses en meerjarenramingen). De penningmeester let verder op het juist functioneren van de financieel-administratieve organisatie van de vereniging. Samen met de assistent controller doet hij/zij de voorbereidingen voor de jaarrekeningen. De externe accountant stelt de jaarrekeningen samen.

De penningmeester heeft ruime ervaring met het opstellen en uitvoeren van financieel beleid en het voeren van financiële administraties. Kennis van een boekhoudpakket is een pre. Daarnaast is de penningmeester in staat om snel en adequaat te beschikken over de juiste financiële informatie om zijn/haar taak goed uit te voeren. De penningmeester werkt op Hbo-niveau (accountancy of financiële sector, aangevuld met relevante certificaten). De volledige vacaturetekst staat op de website van De Zaansche Molen.

Gevraagde competenties:

– Accuratesse
– Gestructureerd
– Nauwkeurig
– Krachtig
– Bewaker

Uitgebreide informatie: klik hier.

Belangstelling?

Stuur een mail met je motivatie naar de huidige penningmeester Age Knossen: [email protected].
Voor nadere informatie kunt u bellen met De Zaansche Molen (075-6215148). Reageren kan tot 15 september 2022.